Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Kommunedirektøren har ansvaret for kommunens arkiver og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling.  Innhold i kommunedirektørens arkivansvar er fastsatt i forskrift om offentlige arkiver.  § 1-1, andre og tredje ledd. Kommunedirektøren er ansvarlig for at det settes av ressurser, både økonomiske,  personellmessige og tidsmessige, til å utføre arkivarbeidet på en forsvarlig måte. Kommunedirektøren har delegert det operative ansvaret for arkivtjenesten til  arkivansvarlig.  Arkivansvarlig har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen.  Arkivansvarlig rapporterer til kommunedirektøren.

 

Arkivansvarlig skal gi rettledning og føre tilsyn med arkivdanning og arkivoppbevaring i kommunen.

Arkivansvarlig skal:

  • Holde seg oppdatert om den faglige og teknologiske utviklingen på arkivsektoren, og om endring i lover og regelverk for offentlige arkiver.
  • Føre tilsyn med at arkivarbeidet skjer i samsvar med reglene i arkivplanen.
  • Legge frem forslag til ledelsen om tiltak som kan heve kvaliteten på arkivarbeidet.
  • Føre tilsyn med at arkivene i kommunen er forsvarlig oppbevart og sikret.
  • Oppdaterer arkivplanen årlig.
  • Tas med på råd når kommunen skal velge edb-baserte sak-/arkivsystem og fagsystemer, og ved innkjøp av materiell som har betydning for arkivtjenesten.
  • Være kontaktperson mot IKA Opplandene og FARTT, gjennom brukergruppen.
Laster...