Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

RENDALEN KOMMUNE har en administrativ struktur der driften er inndelt i 5 enheter som er direkte underlagt kommunedirektøren. Enhetene er ledet av hver sin enhetsleder. Enhetslederne har kommunedirektørfullmakter innenfor personell, økonomi og fag på sine ansvarsområder og utgjør kommunens ledergruppe sammen med kommunedirektøren. 

KOMMUNEDIREKTØREN er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene. Til arbeidet hører å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har kommunedirektøren ansvaret for gjennomføring. I kommunedirektørens stab inngår; økonomisjef/lønn, personalsjef/servicekontor, IKT-rådgiver, organisasjonskonsulent, prosjektlederstillinger og beredskap. Interkommunalt samarbeid hører også inn under kommunedirektøren.

Bilde10

Laster...