Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering og postmottak

I Rendalen kommune er det kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for arkivarbeidet.

Servicekontoret ble opprettet 01.01.2016. 

  • Arkivtjenesten er organisert i enheten servicekontoret. Dermed er også arkivansvar tillagt fagleder/arkivar.
  • Det faglige ansvar for alle kommunens arkiver er tillagt fagleder servicekontoret
  • Budsjett- og personalansvar for arkivtjenesten er tillagt enhetsleder personal

Arkivtjenesten/arkivmedarbeidere – oppdaterer rutiner, kvalitetssikre, kontrollerer, journalfører skanner inn og/eller fordeler post inn, gir råd og veiledning. Arkivleder har ansvar for alle arkiver i kommunen (eldre arkivmateriale, papir- og elektroniske arkiv).

Arkivmedarbeidere i enheten – fordeler post elektronisk, skanner inn og journalfører i tjenestens fagsystem (Egen rutine).

Saksbehandlere – driver saksbehandling og sørger for at journalverdige dokumenter tas vare på (mottar e-post for eksempel). Saksbehandler er underordnet arkivleder i arkivfaglige spørsmål.

 

Felles postmottak - Rendalen kommune har ett sentralt postmottak, med felles postadresse, skjemamottak og e-postmottak. Postmottak åpner posten, grovsorterer og gjør en arkivbegrensning, før journalføring og eventuelt skanning i fagsystemene og deretter fordeling i ESA. Unntak er barnevern, legekontoret og NAV kommune, som åpner posten selv (se egen rutine).  

Laster...