Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Rendalen kommune 2024/2027

118 Sølen (Foto: John Fiskvik)

Rendalen ligger i Innlandet fylke og er en del av Nord-Østerdal, også kalt Fjellregionen.
Rendalen kommune grenser i nordvest mot Alvdal og Tynset, i nord mot Tolga, i øst mot Engerdal, i sør mot Trysil og Åmot, og i vest mot Stor-Elvdal.
Kommuneadministrasjonen er delt i to: Helse- og omsorgssenteret ligger på Otnes mens resten av kommuneadministrasjonen befinner seg 15 km lengre nord, i Øvre Rendal. Det tredje tettstedet i kommunen er Åkrestrømmen. Rendalen er den største landkommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Folketallet er pr. 1. januar 2023 1769 innbyggere.

Bakgrunn og formål med arkivplan

Arkivplanen har som formål å være et styringsverktøy og redskap for sikring av en forsvarlig arkivtjeneste i tråd med gjeldende lover og forskrifter. I tillegg skal arkivplanen være et hjelpemiddel for heile organisasjonen for å sikre en rask og korrekt saksbehandling og en effektiv service. Arkivplanen vil være en oppdatert og lett tilgjengelig informasjonsdatabase for saksbehandling og offentlig innsyn.

Arkivplanen skal bidra til at Rendalen kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid." 

Hjemmelsgrunnlag:

I følge forskrift om offentlig arkiv av 1.1.2018 § 4 skal alle offentlige organ ha en ajourført samleplan som blir kalt arkivplan. Arkivplanen skal vise:

  • virksomheten sin historikk og organisering,
  • hva arkivet omfatter, dvs. kva slags papirbasert og elektronisk materiale som inngår i arkivet og kva gjenfinningsmidler som er i bruk og har vært brukt,
  • hvordan arkivet er organisert, dvs. hvordan arkivmaterialet er ordna og strukturert og hvordan det er oppstilt,
  • hvilke instrukser og regler som gjelder for arkivarbeidet, dvs. ei oversikt over gjeldende lov- og regelverk samt interne instrukser og dokumentasjon for elektroniske register og databaser.

I Rendalen kommune er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften §1-1)

Arkivleder har det faglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

Som kommunedirektør i Rendalen kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Rendalen Kommune

Rendalen, 08.02.2021

Anne Lise Trøen

Kommunedirektør.